sábado, 19 de outubro de 2013

Resolución de Estrasburgo sen precedentes ante unha masiva mobilización para defender a 16 familias realoxadas no Bloc Salt (Xirona) - Tralo varapalo xudicial de Estrasburgo a PAH esixe a SAREB e Generalitat unha reunión urxente para negociar o aluguer social


Resolución de Estrasburgo sen precedentes ante unha masiva mobilización para defender a 16 familias realoxadas no Bloc Salt, un bloque de vivendas propiedade da SAREB ou banco malo, recuperado pola a PAH no marco da campaña "Obra Social"

O Bloc Salt converteuse nas últimas semanas no símbolo de dous modelos contrapostos: o do Banco Malo e a vulneración de dereitos humanos por unha lado, e o da autotutela de dereitos fronte ao baleiro gobernamental, polo outro.

Desde que, a principios de setembro, a Audiencia Provincial de Xirona comunicou data de desaloxo para as 43 persoas que viven no edificio de Salt, a PAH activou todas as vías posibles para detelo e forzar unha solución para as familias. Onte e hoxe, un milleiro de persoas de todas as plataformas do estado e solidarios acudiron a Salt (Xirona) para evitar este macro-desafiuzamento. A mobilización ha ter unha gran repercusión social e numerosos medios de comunicación fixéronse eco dela.

A medida cautelar de TEDH


A mobilización cidadá masiva en defensa do Bloc Salt veu acompañada dunha resolución de última hora do Tribunal de Estrasburgo que forza á suspensión cautelar do desalojo. Unha resolución que supón un toque de atención ás administracións españolas e catalás, e que esixe un cambio radical na política da SAREB.

O pasado 4 de outubro, e tras esgotar a vía interna, a PAH presentou recurso ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH) para solicitar pola vía de urxencia a paralización do desaloxo do Bloc Salt, ao considerar que se estaban vulnerando dereitos fundamentais das persoas afectadas.

Hoxe, o TEDH notificou a suspensión cautelar do desaloxo, e dá prazo ao Goberno español até o día 24 de outubro para que expoña cales son as medidas que as autoridades locais pretenden implementar para previr a vulneración dos artigos 3 (prohibición de tratos inhumanos ou degradantes) e 8 (dereito ao respecto á vida privada e familiar, incluída a inviolabilidade do domicilio) da Convención Europea de Dereitos Humanos, especialmente en relación aos menores, e concretamente as medidas sobre vivenda e asistencia social.

Unha vez recibida a resposta do Goberno español, o 29 de outubro o Tribunal resolverá si mantén ou non a suspensión cautelar.

Esiximos unha reunión urxente para regularizar un aluguer social

Recordamos que a situación do estado español é unha auténtica anomalía no contexto europeo. Calquera goberno que se considere minimamente democrático xa reaccionaría fronte á urxencia habitacional na que vivimos. Sería xa que logo inconcibible que as administracións públicas non reaccionasen fronte ás demandas cidadás e seguisen sen actuar tralo grave revés de Estrasburgo á súa posición. É por iso que desde a PAH esiximos ao Goberno e á Generalitat de Catalunya que convoquen unha reunión entre SAREB, PAH, Banco Mare Nostrum (o xestor do Bloc Salt) e as administracións públicas competentes en materia de vivenda, é dicir, a mesma Generalitat e o Concello de Salt. Unha reunión que sirva para resolver un aluguer social para as familias que actualmente viven no bloc Salt. Estrasburgo deu un prazo moi breve ás administracións públicas -estatais e autonómicas- para garantir que non se vulneran os dereitos fundamentais das familias afectadas: o 24 de outubro. Neste caso, a solución está afortunadamente ao alcance de todos: trátase de regularizar a situación das familias a través dun aluguer social.

A SAREB ou Banco Malo: un expolio á cidadanía

Mentres o estado español vive unha auténtica urxencia habitacional, as vivendas baleiras en mans dos bancos son máis que abundantes. Mentres as administracións públicas non teñen apenas vivendas para dar resposta á situación límite na que se atopan miles de familias, a SAREB acumula miles de vivendas baleiras. Pero a peor das paradoxas é que a mesma SAREB é unha sociedade creada polo Goberno, seguindo ordenes da Troika. É, pois, unha iniciativa pública que, unha vez máis, en lugar de rescatar persoas persegue rescatar á banca saneándoa de activos tóxicos. O seu capital inicial pagámolo xa os cidadáns: máis de 50.000 millóns de euros, máis unha débeda bancaria que tamén avala o Estado. É ademais un dobre rescate, posto que os activos que xestiona son de entidades nacionalizadas, como Bankia ou CX, que xa recibiron rescates millonarios. Miles de vivendas pagas con diñeiro público que se negan a alugar porque pretenden malvenderlas a fondos voitres e grandes inversores nacionais e internacionais.

Obra Social da PAH: si se pode facer efectivo o dereito á vivenda

Tendo en conta todo o anterior, a campaña da Obra Social a PAH, que realoxa familias desafiuzadas en vivendas baleiras en mans das entidades financeiras e o Banco Malo, é hoxe máis necesaria que nunca, é unha obrigación democrática e unha necesidade.

Sen esta campaña de auto-tutela de dereitos a través da desobediencia civil, a resolución de hoxe de Estrasburgo fose pouco menos que imposible. De novo, a mobilización cidadá en defensa dos dereitos humanos forzou que instancias internacionais dén un toque de atención ás administracións do Estado español. Pero aínda máis importante, grazas á Obra Social da PAH hoxe máis de 700 persoas desafiuzadas foron realoxadas en 14 edificios recuperados. O mesmo día no que se coñecía a noticia da paralización do desaloxo de Salt, a PAH Valencia facía pública a recuperación dun bloque de vivendas propiedade de BBVA no marco da campaña Obra Social a PAH. Mentres administracións públicas escorren o vulto e escúdanse na falta de competencias para non enfrontarse aos intereses bancarios, a cidadanía actúa e fai efectivos dereitos. Que saiban administracións, bancos e inversores e fondos voitre que isto só é o principio, que non nos deixaremos roubar o patrimonio colectivo. As vivendas rescatadas deben ser para os cidadáns e cidadás que as necesiten. Seguiremos recuperando vivendas, parando desaloxos e recorreremos a todas as instancias internacionais posibles. Trátase de facer xustiza.http://youtu.be/wekMLk6_1VE


http://youtu.be/AqR7Cyl1RvQ

_____________

RESUMINDO:

A mobilización cidadá e a resolución de Estrasburgo esixen pois unha reunión urxente entre SAREB, Mare Nostrum, PAH e Generalitat para resolver un aluguer social no Bloc Salt. Trátase dunha cuestión de dereitos fundamentais. A cidadanía está actuando. A Generalitat non debe esperar máis. A SAREB debe ceder. Necesitamos solucións urxentes e reais XA.

Escrito ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo e resolución do TEDH para descarga.

O Observatori DESC fixo público o escrito presentado ante o TEDH no seu web.

Podedes descargar o escrito ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo solicitando suspensión cautelar do desaloxo do edificio de Salt en formato .doc  e en formato .pdf.

Resolución de Estrasburgo:

Páxina 1
Páxina 2
Páxina 3
Páxina 4
Páxina 5
Páxina 6
Páxina 7
Páxina 8
Páxina 9


Enviado polas PAHs | 17.10.2013

|||||||||||||||||||||||