sábado, 8 de xuño de 2013

Concedido o Premio Cidadán Europeo 2013 á A Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca


O Premio do Parlamento Europeo á PAH: un motivo máis para que o PP rectifique
| Tralo premio do Parlamento Europeo á PAH o Partido Popular debería pedir desculpas e rectificar

A Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca traballa desde fai máis de catro anos defendendo o dereito fundamental á vivenda, recollido en numerosos tratados internacionais así como na Constitución Española. O Premio que concede o Parlamento Europeo é un recoñecemento ao labor colectivo dun movemento cidadán que se leva a cabo en condicións moi duras. Aínda así, os recoñecementos non nos fan perder de vista o noso obxectivo, que non é conseguir premios senón facer fronte á vulneración sistemática do dereito á vivenda, e loitar para que este sexa garantido. No Estado Español, esta vulneración é o resultado dunha continuada estafa cometida polas entidades financeiras, coa complicidade denunciable de amplos sectores da administración pública e o Estado. Este engano masivo á cidadanía empuxou a centenares de miles de persoas a unha situación límite.

Queremos recordar o contexto no que o Parlamento Europeo decidiu destacar o labor da PAH. No mes de febreiro pasado, a Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para facer fronte á crise hipotecaria e a emerxencia habitacional foi presentada co aval de 1.402.854 firmas, e tramitada así no Congreso grazas ao respaldo dunha masiva mobilización cidadá e da opinión pública. Malia iso, o Partido Popular, na súa "Lei de medidas para reforzar a protección aos deudores hipotecarios, reestructuración de débeda e aluguer social", non recolleu ningunha das tres demandas de mínimos contidas na ILP. Ao desprezo pola mobilización cidadá, pola situación das persoas afectadas e por unhas demandas apoiadas polo 90% da poboación, o Partido Popular no goberno sumou unha sucia campaña para criminalizar á PAH. Nun alarde de formas antidemocráticas, representantes populares acentuaron á PAH de "invasores de dereitos alleos", acusándoa de "exercer a violencia física e verbal contra quen pensan diferente", con métodos próximos aos "terroristas filoetarras" ou até aos nazis.

A criminalización da PAH por parte do partido con maior responsabilidade de goberno actualmente no Estado Español, demostra non só a incapacidade e a falta de vontade deste á hora de escoitar á cidadanía, senón que tamén evidencia descoñecemento e desprezo dos problemas da xente da rúa. Na actual situación de crise económica e institucional aguda, este comportamento non pode cualificarse senón de irresponsábel.

O premio outorgado polo Parlamento Europeo por unanimidade debería facer rectificar ao goberno de Mariano Rajoy en dous sentidos. En primeiro lugar, incluíndo as medidas de mínimos da ILP na lexislación española. Esta primeira rectificación vén esixida ademais pola pasada sentenza do Tribunal Europeo que declara ilegal de facto a Lei Hipotecaria española, e xa que logo ilegais os desafiuzamentos cometidos baixo o seu amparo. En segundo lugar, o goberno debe unha desculpa á cidadanía que, aínda véndose afectada polos desafiuzamentos masivos, non recibe senón calumnias por parte de quen deben dar solucións políticas á urxencia habitacional. Ao contrario do esperable, un destacado eurodiputado do Partido Popular acentuou de "escándalo" a concesión do Premio á PAH, suxerindo de novo que a Plataforma ten un perfil "filoterrorista", e anunciando que solicitará a súa retirada. Invitamos á cidadanía libre a facer as súas propias valoracións. O Partido Popular que aprobou a lei 1/2013 en solitario volveu a quedar se só en Europa, poñéndose así en evidencia.

O Premio Cidadán Europeo ratifica o que a PAH vén denunciando desde fai anos: que a situación de emerxencia habitacional que se dá no Estado é unha anomalía, xa que se trata do país europeo con máis desafiuzamentos e no que existe máis vivenda baleira. Desde a PAH instamos de novo ás institucións europeas a actuar fronte á vulneración de dereitos fundamentais que se dá en territorio europeo e cambiar as leis si queren recuperar a confianza da cidadanía.

Consideramos o premio un recoñecemento ao noso traballo, á autotutela efectiva de dereitos que a PAH continuará exercendo.

Fonte: http://afectadosporlahipoteca.com/

|||||||||||||||||||