mércores, 28 de novembro de 2012

Interesante Pleno no Concello de Ferrol o día 29 de Novembro.

(Puntos de moito interés, o de menos que formacións políticas propoñen ditas mocións)

10.- Moción do grupo municipal XXX sobre a creación no Concello de Ferrol dun parque público de vivendas de aluguer social, complementado cunha bolsa de vivendas privadas de aluguer social e adopción de medidas contra os desafiuzamentos na nosa cidade.

11.- Moci
ón do grupo municipal XXX en relación coa creación dunha comisión especial mixta co obxecto de deter os desafiuzamentos que se poidan producir no noso termo municipal e acordo complementario.

12.- Moción do grupo municipal XXX en relación coas vivendas sociais en Recimil.

13.- Moción do grupo municipal XXX sobre a creación dun centro de acollida e inclusión social na cidade de Ferrol.

15.- Moción do grupo municipal XXX para que se modifique a Lei Hipotecaria e adopción de medidas socias para solucionar o drama dos desafiuzamentos.

Elena Casal Merá
http://www.facebook.com/elena.casalmera

***