mércores, 7 de novembro de 2012

Cume anti desafiuzamentos de PP e PSOE: #PuroTeatro


Ante a reunión realizada hoxe entre Goberno e PSOE para “frear o drama dos desafiuzamentos”, desde a PAH queremos facer algunhas puntualizacións de urxencia:

- As execucións hipotecarias e os desafiuzamentos que hoxe esnaquizan as vidas de miles de persoas en España non caeron do ceo. Son a consecuencia dunhas políticas públicas aprobadas por PSOE e PP en distintos gobernos, caracterizadas por especular coa vivenda, impulsar o sobreendebedamento da poboación e sobreprotexer os intereses da banca, entre outros.

- A burbulla estalou desde fai polo menos 4 anos. Desde febreiro de 2009 a PAH vén denunciando o xenocidio financeiro que se está cometendo neste país: as miles de execucións hipotecarias e de desafiuzamentos, as débedas ilexítimas que condenan á poboación para sempre, unha lei perversa que deixa ás persoas en absoluta indefensión, o sen sentido de que bancos acumulen miles de pisos baleiros mentres miles de familias quedan na rúa sen reacollo algún. Con todo, en todo este tempo nin o goberno do PSOE nin o do PP quixeron escoitar nin dialogar xamais coa PAH. Ao contrario, limitáronse a aprobar rescate bancario tras rescate, destinando miles de millóns de euros a uns bancos irresponsables sen esixir ningunha contrapartida.

- As medidas aprobadas ata a data polos gobernos de PSOE e PP foron un absoluto fracaso desde o punto de vista da xente afectada. Primeiro a moratoria ICO do PSOE, logo o código de “boas prácticas do PP” só serviron para que a banca gañase tempo e siga executando e desafiuzando cada vez máis. Recordamos que as estatísticas de desafiuzamentos son cada trimestre peores. Segundo os datos do primeiro semestre de 2012 só nestes primeiros meses producíronse case 100.000 desafiuzamentos: 532 ao día.

- A PAH leva case 4 anos de travesía no deserto: sen nulo recoñecemento institucional, batallando na rúa para frear os desafiuzamentos, negociando cos bancos caso a caso, falando con servizos sociais, xulgados, concellos e aqueles partidos políticos que quixeron escoitar. A pesar das dificultades, a dignidade da xente afectada e a forza da poboación mobilizada en defensa dos dereitos humanos, lograron que este movemento non parase de crecer e de sumar apoios. Por iso, debemos felicitarnos todas as PAH, así como outros colectivos e movementos sociais afíns, se hoxe finalmente o Goberno xa non pode seguir negando a evidencia. O debate que hoxe ocupa as portadas dos medios de comunicación é o resultado da mobilización social, empezando pola da propia xente afectada.

- Non podemos deixar de protestar polo que claramente é o enésimo acto de arrogancia por parte de Goberno e PSOE. Pretender resolver o problema a través dun “grupo de expertos” de ambos os partidos sen contar en ningún caso coa voz da propia xente afectada nin o colectivo que situou este debate na axenda política e mediática, é dunha miopía arrogante que profunda o abismo que separa ao bipartidismo PPSOE da maioría da poboación.

- Tendo en conta todo o anterior, resulto lóxico que a PAH reciba con escepticismo e desconfianza o anuncio dun pacto entre PP e PSOE para sacar adiante unha lei urxente que free os desafiuzamentos. Aínda que aínda non se concretou en que consistirá esa reforma urxente, os comentarios realizados polos portavoces do Goberno e a proposta de lei avanzada polo PSOE fannos ter o peor: que de novo atoparémonos con algunha medida insuficiente, que como moito será útil para aquelas persoas que aínda non atopen en procedemento de execución. En ningún momento nin PP nin PSOE están falando de medidas retroactivas ou que dean resposta á xente xa afectada: é dicir, os centos de miles de persoas que xa están sufrindo a inxusta lei hipotecaria e os desafiuzamentos: 400.000 son as execucións hipotecarias xa iniciadas no estado Español desde 2007.

- Para finalizar, permitímonos recordarlle ao PPSOE que se realmente quere resolver o problema das execucións hipotecarias e os desafiuzamentos, as solucións fai tempo que están sobre a mesa: dación en pago retroactiva, moratoria inmediata dos desafiuzamentos de vivendas habituais e aluguer social das vivendas que de forma ilexítima acumula a banca. Estas son medidas de mínimos que resolverían os problemas máis graves e urxentes da poboación afectada. Son as medidas que a PAH leva propondo ano tras ano, e que ICV, EU e ERC recolleron e trasladado en ata 4 ocasións ao congreso dos deputados, sendo PPSOE en cada unha desas votacións quen impediron que prosperasen. Son esas mesmas medidas as que recolle unha Iniciativa Lexislativa Popular actualmente en curso, que conta co apoio de numerosas organizacións e colectivos, que xa leva recollidas máis de 500.000 firmas e segue sumando apoios día tras día.

O certo é que a xente afectada non pode esperar máis. A situación para miles de familias é insostible. PP e PSOE teñen unha última oportunidade de escoitar as demandas cidadás. Se non o fan e con carácter urxente, a indignación social que ata a data concentrouse nas entidades financeiras pasará a sinalarlles e a esixirlles que rendan contas. Facémoslles directamente responsables da miseria e a dor das miles de persoas que hoxe sofren a estafa bancaria e a violencia dos desafiuzamentos.

7 novembro, 2012

PAH

Publicado en afectadosporlahipoteca.wordpress.com/

***