sábado, 1 de decembro de 2012

A maioría absoluta do Partido Popular rexeitou as mocións contra os desafiuzamentos no Pleno deste Xoves de Novembro de 2012Onte, 29 de Novembro de 2012, o Pleno do Concello de Ferrol debateu diferentes Mocións sobre o tema dos desafiuzamentos, das que só unha foi aprobada: a presentada por EU, para crear unha bolsa de pisos baleiros de Recimil para familias sen recursos, aínda que sen precisar o seu número e "sempre que cumpran as condicións de habitabilidade", como pediu que se modificase o PP.

A maioría absoluta do Partido Popular rexeitou as restantes:

A comisión mixta para frear os desafiuzamentos que defendía EU, na que estarían representados todos os partidos e as entidades veciñais e sociais, co obxectivo de buscar as alternativas necesarias para evitar calquera desafiuzamento, e no caso de producirse este, garantir o realoxo digno da familia afectada.

Outra de EU: Unha bolsa de pisos baleiros para ás familias sen vivenda e sen recursos, cunha fórmula de aluguer social "cuxo importe non excedería do 30% dous ingresos dá unidade familiar".

A petición do PSOE da creación dun parque público de vivendas de aluguer social, que se complementara cunha bolsa de pisos privados e medidas contra os desafiuzamentos. E a través dunha segunda mofición, a creación dun centro de acollida e inclusión social.

A proposta do BNG de modificar a Lei Hipotecaria e que se adoptaran medidas sociais para solucionar o drama dos desafiuzamentos.

Na sesión, a compañeira Elena Casal, da plataforma Stop-Desafiuzamentos interveu en apoio destas mocións, en razón á gravidade social deste problema.

Escoitar a intervención da representante [Audio] de Stop Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra.

Noticia elabporada por: fuco buxán, a.c.

|||||||||||