martes, 17 de xuño de 2014

Ordenan a primeira devolución de vivenda executada

Ordenan a primeira devolución de vivenda executada logo da sentenza do caso Aziz. | Esta nova Sentenza, que confirma os postulados da PAH, abre a porta para a recuperación de miles de vivendas por todas as persoas que sufriron desafiuzamentos por medio de prácticas bancarias abusivas e procedementos xudiciais ilegais.

O 5 de maio de 2014, o Xulgado Mercantil número 3 de Barcelona declarou nulo un procedemento de execución hipotecaria por haberse realizado ao amparo de cláusulas abusivas e ordenou a BANKIA a devolución da vivenda a M.A.G.C. , seguindo a doutrina do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) no caso AZIZ, de 14 de marzo de 2013 (sentenza aquí).

Os fundamentos principais desta decisión xudicial son que aquel procedemento de execución hipotecaria non permitiu que o xuíz de primeira instancia de Gavà valorase as cláusulas abusivas que se apreciaron que efectivamente existían naquela hipoteca.

Neste caso consideráronse abusivas a cláusula de vencemento anticipado e os intereses de demora.

O Fallo declara nulo o Procedemento de Execución Hipotecaria 811/2011E do Xulgado de Primeira Instancia nº1 de Gavà, no marco de cal realizouse a subasata da vivenda, a adxudicación ao BANKIA e o ulterior desaloxo (entrega de chaves), ao ter dita execución como fundamento ESENCIAL, PRIMORDIAL unha cláusulas que se deberon considerar nulas.

Ao haberse executado a hipoteca baixo a lexislación anterior sen respectar o dereito de defensa, a entidade financeira debe devolver a vivenda aos seus propietarios e repoñer todo o procedemento ao momento anterior á demanda.

Recordamos que a sentenza do TJUE do caso AZIZ do marzo do ano pasado declarou ilegal o procedemento de execución hipotecaria español, por non respectar os dereitos dos consumidores, en concreto por vulnerar a Directiva 93/13 sobre protección a consumidores.

A sentenza europea, xunto coa enorme mobilización impulsada desde a PAH (Iniciativa Lexislativa Popular pola dación en pago, paralización de desafiuzamentos e aluguer social) forzaron ao Goberno a aprobar a Lei 1/2013 sobre protección de debedores hipotecarios.

Con todo, desde a PAH xa alertamos de que a Lei apenas daba resposta ao panorama de urxencia habitacional do noso país, e ademais deixaba fóra de protección a centenares de miles de execucións tramitadas baixo a antiga lei declarada ilegal polo tribunal de Luxemburgo.

A Lei 1/2013 resultou un absoluto fracaso porque non garante o dereito ao debido proceso dos debedores hipotecarios, incumpre as obrigacións internacionais de España en materia de Dereitos Humanos (prohibición de Desaloxos Forzosos), e deixa en desamparo centenares de miles de procedementos de execución hipotecaria realizados baixo a lexislación anterior. Os recentes datos do Consello Xeral do Poder Xudicial confirman que as execucións hipotecaria non só non descenden, senón que aumentaron un 14% no primeiro trimestre de 2014.

Os sucesivos gobernos, desde a promulgación da Directiva europea do ano 1993 sobre protección a consumidores, han lexislado máis en defensa dos intereses das entidades financeiras que en cumprimento do seu deber de protección aos cidadáns, e polo tanto, a súa tolerancia -cando non complicidade- cos desafiuzamentos ilegais, queda agora en evidencia.

Desde a PAH esiximos a paralización inmediata dos desaloxos forzosos sen alternativa habitacional e denunciamos outra vez que as execucións hipotecarias masivas son unha violación sistemática de dereitos humanos, pola que haberá que pedir responsabilidades a entidades financeiras e poderes públicos implicados.

Nas próximas semanas anunciaremos iniciativas desde a PAH para estender os efectos desta sentenza a todas as execucións hipotecarias e desafiuzamentos cometidos con violación dos dereitos das persoas afectadas.

Si Se Pode

Enviado pola Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH)

|||||||||||||||||