martes, 17 de xuño de 2014

¡Escándalo! os datos do CGPJ mostran como a lei criminal do PP perpetua a urxencia habitacional

¡Escándalo! os datos do CGPJ mostran como a lei criminal do PP perpetua a emerxencia habitacional | A lei criminal do PP perpetua a urxencia habitacional. |  A PAH esixe a aplicación urxente das tres medidas de mínimos da ILP.

Os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) sobre execucións hipotecarias e desafiuzamentos do primeiro trimestre de 2014 supoñen unha nova evidencia da situación de urxencia habitacional que estamos sufrindo e da inutilidade das medidas aprobadas polo PP para resolver esta situación. As case 550.000 execucións hipotecaria iniciadas desde 2007 ata hoxe son o reflexo dunha lei hipotecaria inxusta e caduca que sobreprotexe ás entidades financeiras as cal, coa conivencia dos sucesivos gobernos de PPSOE, permite que estas sigan mantendo os seus privilexios a costa de empobrecer á cidadanía.

Nos tres primeiros meses de 2014 iniciáronse 24.226 execucións hipotecarias, isto supón case 3.000 execucións hipotecarias máis que no mesmo período do 2013. No caso dos desafiuzamentos, as cifras son igual de escandalosas: 18.492 desafiuzamentos no primeiro trimestre de 2014, un ínfimo 5% menos respecto de os tres primeiros meses de 2013. Con todo, si miramos as cifras en detalle, pódese apreciar como os desafiuzamentos hipotecarios increméntanse nun 6% respecto ao mesmo período do 2013, mentres que os de aluguer diminúen un 11%. Unha vez máis, Cataluña ocupa o vergonzoso primeiro lugar en número de desafiuzamentos , seguida de Andalucía e a Comunidade Valenciana.

O drama dos desafiuzamentos é a cara máis inhumana da crise, e con todo, aínda a día de hoxe os datos oficiais sobre desafiuzamentos seguen sendo pésimos, insuficientes e inexactos. Tendo en conta a gravidade da problemática e a alarma social xerada, o mínimo que debería garantir un estado de dereito son uns datos fiables. Con todo, a día de hoxe, a estatística do CGPJ só pode informar a nivel cuantitativo. A pésima calidade dos datos se evidencia no feito de que os datos de execucións e desafiuzamentos non coinciden en número, porque moitas familias, ao verse nun calexón sen saída, "auto-desafiuzan-se", polo que non é necesario tramitar unha orde xudicial de lanzamento. Deste xeito miles de desafiuzamentos prodúcense sen que consten nas cifras oficiais.

Malia a mala calidade dos datos, estes demostran que, tal como vén denunciando a PAH, a Lei 1/2013 aprobada polo Partido Popular, mal chamada de ?medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e aluguer social?, non tiña ningunha intención de solucionar o problema das persoas afectadas por estáfaa hipotecaria. Os criterios claramente restritivos da lei deixan fóra á inmensa maioría da xente afectada e principalmente tiña como prioridade que se asinasen refinanciacións custe o que custe. O obxectivo da lei 1/2013 non era outro que, por unha banda, continuar protexendo os intereses da banca, e por outro, realizar un lavado de face ao PP xusto logo de ser o único partido do arco parlamentario que votou en contra da ILP da PAH con 1.5 millóns de firmas e o apoio dunha ampla maioría cidadá. Recordamos que estamos falando de familias ás que se lles priva dun dereito fundamental como é a vivenda. Familias ás que llas condena ao sufrimento e á morte civil por quedar endebedadas para sempre

Desde a PAH seguiremos denunciando a conivencia entre PP e entidades financeiras, dúas caras dun mesmo Goberno que vulnera sistematicamente o dereito á vivenda. Os escraches da PAH durante a campaña das eleccións europeas foron un exemplo de que non imos deixar que nunca mais gobérnese de costas ás necesidades da xente. Que tomen boa nota. comezou un ciclo electoral que culminará nas eleccións xerais de 2015 e calquera partido que aspire a gobernar vai ter que demostrar si está coa xente e polo dereito á vivenda ou cos bancos e o seu negocio.

Desde a PAH esiximos a aprobación da ILP e os seus tres medidas de mínimos: dación en pago retroactiva, paralización dos desafiuzamentos e creación dun parque de aluguer social, cos edificios baleiros que están en mans da banca e da SAREB, a día de hoxe inexistente, porque se prioriza a función lucrativa e especulativa do parque de vivendas.

Resumo dos datos

Execucións hipotecarias

1er trimestre 2013: 21.272
4º trimestre 2013: 24.076
1er trimestre 2014: 24.226

Execucións hipotecarias desde 2007: 547.966

Lanzamentos:


1er trimestre 2013:19.468
Hipoteca: 7.300
Aluguer: 11.238
4º trimestre 2013: 17.205
Hipoteca: 7.215
Aluguer: 9.229
1er trimestre 2014-> 18.492
Hipoteca: 7.718
Aluguer: 9.948

Enviado pola Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH)

|||||||||||||||||