domingo, 26 de maio de 2013

Nova concentración de protesta e entrega no rexistro dunha nova reclamación de afetad@s pola desidia do goberno local de Ferrol, na adxudicación de vivendas protexidas de Recimil - Desta vez o Xoves 30 de Maio, ás 11:30hs na Praza do Concello


AFECTAD@S RECLAMARÁN A ADXUDICACIÓN, REPARACIÓN E ENTREGA DAS VIVENDAS PROTEXIDAS DE RECIMIL, O XOVES 30 DE MAIO

Afetad@s pola desidia da Xunta de Goberno Local de Ferrol, na adxudicación de vivendas protexidas de Recimil, reclaman, unha vez máis, unha solución a súa situación de falta de vivenda. Mais desta vez sabedor@s de que os responsabeis municipais, non están reparando as vivendas, para que reunan condicións de habitabilidade dignas. Esiximos que o Goberno Municipal do Sr. Rey Varela, faga públicas, as cantidades asignadas, os informes técnicos de inspección, as vivendas que se están reparando e que empresa ou empresas están realizando as obras de rehabilitación e as súas condicións contractuais. Ademais do censo provisional do estado das vivendas.

O pasado Xoves, 22 de Maio, nunha Asemblea realizada na Praza do Concello,  acordou-se facer unha nova concentración, o vindeiro xoves 30 de maio, ás 11:30hs para, con posterioridade,  presentar no rexistro do Concello a seguinte reclamación:

" ...

EXPOÑO:

Que son unha das persoas relacionadas na listaxe definitiva para acceder a unha vivenda protexida de propiedade municipal do barrio de Recimil, co nº___.

Que sei que hai vivendas baleiras aptas para vivir que só necesitan sinxelas reformas ou reparacións.

Que se está vulnerando o dereito fundamental a unha vivenda digna e adecuada, cando se tapian vivendas baleiras e  non se adxudican, nin se reparan, nin se entregan ás familias que si as necesitan.

Que non é de xustiza, e vulnera o acordado no Pleno Municipal do pasado 28 de febreiro, que as dúas únicas vivendas que se entregan non reúnen as condicións básicas de habitabilidade.

Que a miña situación económica segue sendo moi difícil e que necesito que se me adxudique unha vivenda sen demora.

SOLICITO:

Que teñan a ben atender esta reclamación.

Que faga públicas, as cantidades asignadas, os informes técnicos de inspección, as vivendas que se están reparando e que empresa ou empresas están realizando as obras de rehabilitación e as súas condicións contractuais. Ademais do censo provisional do estado e ocupación das vivendas.

Que admita unha Comisión de Seguimento, ao amparo dos dereitos de participación cidadá, onde poda estar unha representación das persoas afectadas a través da Rede de Apoio Mutuo que vele polo bo facer na adxudicación, reparación e entrega das vivendas.

Que se me adxudique, repare e entregue xa, algunha das vivendas protexidas de propiedade municipal do barrio de Recimil que están baleiras.


... "

Ao tempo, o mesmo 22 de Maio, presentou-se por escrito unha petición ao Sr. Alcalde, para que reciba a unha Comisión de persoas afectadas, acompañada por persoas da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, para recibirmos información, explicar-lle o sentido da nova reclamación das persoas afectadas e formular-lle as nosas novas e vellas demandas.

Stop-Desafiuzamentos (Adherida ás PAHs) - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra.

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:
http://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosFerrolTerra/

Alimentos Solidarios Ferrolterra no facebook:
https://www.facebook.com/BancoDeAlimentosFerrolterra

SOLIDARIZATE E APOIA, ÁS PERSOAS AFECTADAS POLA DESIDIA DO GOBERNO MUNICIPAL DO PP FERROLÁN, NA ADXUDICACIÓN DAS VIVENDAS PROTEXIDAS DE RECIMIL, PARTICIPANDO ESTE XOVES 30 DE MAIO, ÁS 11.30HS DIANTE DO PAZO MUNICIPAL.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||