xoves, 14 de marzo de 2013

Europa declara ilegal a lei española dos desafiuzamentos - O Tribunal de Xustiza da Unión Europea deu un varapalo á normativa española sobre desafiuzamentos, confirmando a ilegalidade do procedemento español de execución hipotecaria desde fai vinte anos

Europa declara ilegal a lei española dos desafiuzamentos

Comunicado do equipo xurídico da PAH respecto da sentenza da UE

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) deu un varapalo á normativa española sobre desafiuzamentos, confirmando a ilegalidade do procedemento español de execución hipotecaria desde fai vinte anos. O TJUE, de obrigado cumprimento para os xuíces españois, pasa por encima até da normativa estatal e conclúe que se vulnera de forma clara os dereitos fundamentais das persoas afectadas e concretamente o dereito á defensa. A lei actual non dá ao afectado mecanismos de oposición efectivos para facer valer os seus dereitos no marco do procedemento de ejecución actual.

Os procedementos de execución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio e de forma inmediata, posto que a normativa que os regula é ilegal.

A sentenza dá importantes facultades de actuación nos procesos vixentes aos xuíces. A declaración do procedemento como ilegal abre amplas vías para alegar a nulidade dos procedementos que se tramitaron até agora.

Tivo que ser un tribunal europeo quen se pronuncie ante a impasibilidade dun Goberno e dun Parlamento cegos e xordos, incapaces de atender o clamor popular e dar solución ao drama social que os desafiuzamentos provocaron e seguen provocando hoxe. O TJUE dá tamén con esta sentenza unha labazada ao Tribunal Constitucional español, o cal viña avalando un procedemento de execución hipotecaria que se demostrou claramente ilegal.

As inmediatas estratexias xurídicas posibles ante o fallo do TJUE serán analizadas este sábado nunha reunión de avogados da PAH.

A sentenza é un respaldo ao contido da Iniciativa Lexislativa Popular
, cuxas medidas cuestionaban-se polo seu carácter retroactivo. Á luz da doutrina do TJUE a retroactividade non só é unha posibilidade recoñecida na Constitución, senón unha necesidade. Unha necesidade xa que se suscita a nulidade das execucións hipotecarias realizadas desde o ano 1993, data da Directiva na que se basea a sentenza para declarar ilegal o procedemento español. Non pode sosterse que unha persoa sexa condenada a pagar unha débeda perpetua derivada dun procedemento ilegal.

Esta sentenza reafirma a importancia da mobilización cidadá a favor das medidas da ILP, unhas medidas de mínimos que se están debatendo no Parlamento, e as cales dan resposta ás formulacións de respecto aos dereitos fundamentais das persoas afectadas.

¡Si Se Pode!

14 de Marzo de 2013

Fonte: http://afectadosporlahipoteca.com/


Documentación:

SENTENCIA DO TRIBUNAL DE XUSTICIA (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013, no asunto C-415/11. Formato -pdf.

Tribunal de Xustiza da Unión Europea - COMUNICADO DE PRENSA nº 30/13 - Luxemburgo, 14 de marzo de 2013 - Sentencia no asunto C-415/11 - Mohamed Aziz / Catalunyacaixa. Formato -pdf.

A noticia na web de prensa do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ).

|||||||||||||||