luns, 25 de febreiro de 2013

Actividade de Stop-Desafiuzamentos para o Mércores, Xoves e Venres -[27 e 28 de Febreiro e 1 de Marzo] - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna

Próxima actividade de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, para quen quixer participar.

Dado que a actividade é cada vez maior e máis intensa, decidimos organizar-nos dun xeito máis operativo. Pois hai asuntos que non se poden tratar na Asemblea por ser do ambito moi particular das persoas que acudan en busca de axuda. Polo que se decidiu abrir a Asemblea a unha Comisión de Traballo que coordine os asuntos pendentes e os acordos da propia Asemblea. Así como que abra e custodie os expedientes persoais que decidimos abrir de cada caso.

Como nos organizamos?

Pertencemos á Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra.

Somos Stop-Desafiuzamentos (Comisión Dereito a unha Vivenda Digna).

Adherimos-nos á Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca.

Funcionamos como Asemblea Aberta a todas as persoas afectadas e quen quixer colaborar, co apoio das diferentes organizacións e asociacións que comparten os nosos obxectivos. Sendo o lugar de referencia da Asemblea, como punto de encontro, o local da Asociación Veciñal de Esteiro (Rúa Fernando VI, Bloque I baixo Ferrol [15403] Telf. 981933223] - Só os Venres polas tardes, de 5 a 7.

Estando sempre abert@s a novas incorporacións e propostas, a asemblea organiza-se do seguinte xeito:
  • Constituímos unha Comisión de Traballo, de Coordinación e Custodia de Documentos, composta, nun principio por: Chus Lois, Susana Alaniz, Pablo Portero, Rosa Gabarre e Fernando Lestón.
  • O telefono de contacto vai seguir sendo o de Suso Pazos (637567497).
  • A comunicación vai-na seguir levando Suso Pazos e Inácio Martínez.
  • Asesoría e apoio: Suso Díaz, Rafael Pillado, Elena Casal e Inácio Martínez.

Xuntanza da Comisión de Traballo, de Coordinación e Custodia de Documentos


Este Mércores 27 de Febreiro, ás 17:00hs (5 da tarde), xuntanza en Esteiro, da Comisión e aberta a quen quixer colaborar, para preparar a nosa presencia, ao día seguinte, no Pleno do Concello de Ferrol (Xoves, 28 de Febreiro, ás 7 da tarde).


Presencia no Pleno do Concello de Ferrol

O Goberno Municipal, vai levar ao pleno a adhesión do Concello de Ferrol ao Convenio asinado polos ministerios de Economía e Competitividade, Sanidade e Servizos Sociais, Fomento, Banco de España, a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), a Plataforma do Terceiro Sector (Organizacións non Gobernamentais), as patronais bancarias e 33 entidades de crédito, para o acceso a un parque de vivendas desafiuzadas en alugueiro (Convenio para a constitución do Fondo Social de Vivendas (FSV) destinadas ao aluguer). Stop-Desafiuzamentos decidiu estar presente no Pleno e solicitar poder falar no mesmo que está previsto que se celebre o vindeiro Xoves, 28 de Febreiro, ás 7 da tarde.


Próxima xuntanza da Asemblea


DíaVenres, 1 de Marzo.
Hora: Ás 17:00hs (5 da tarde).
Lugar: En Esteiro no local da asociación veciñal.

Obxectivos: Atender casos pendentes e novos casos. Seguir xuntando persoas que están en lista de espera para acceder a unha vivenda municipal do barrio de Recimil. Outros asuntos de interese.

Orde do día:
  1. Casos pendentes e novos casos.
  2. O asunto das vivendas protexidas de Recimil, de propiedade municipal.
  3. Análise do tratado no pleno do Concello de Ferrol en referencia á Adhesión ao Convenio para a constitución do Fondo Social de Vivendas (FSV) destinadas ao aluguer.
  4. Outros asuntos que houber, propostas, rogos e preguntas.
Lembra, non faltes á xuntanza aberta deste Venres 1 de Marzo, necesitamos a túa colaboración e axuda. Participa na Rede de Apoio Mutuo.


Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:
http://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosFerrolTerra/

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||