martes, 29 de marzo de 2016

A titulación das hipotecas - Compendio de vídeos onde queda explicado polo miúdo o que significa, a orixe e as consecuencias da titulación hipotecaria


A titulización é un método de financiamento baseado na venda ou cesión de determinados activos, ata dereitos de cobro futuros, ao emitir valores que se colocan entre os inversores. A titulización permite transformar un conxunto de activos financeiros pouco líquidos nunha serie de instrumentos negociables, coa particularidade que son homoxéneos, líquidos e cuns fluxos de pagos determinados. Calquera empresa pode titulizar, pero normalmente fano as institucións financeiras debido á súa capacidade para xerar activos financeiros. Nos últimos anos, a titulización converteuse nunha das características máis relevantes da innovación financeira. O 99% dos préstamos con garantía hipotecaria foron titulizados. Como parte deste proceso de innovación, os activos obxecto da titulización, na súa orixe eran basicamente hipotecarios, así como as estruturas a través das que se desenvolve o proceso, se han ir ampliando e sofisticando substancialmente. As entidades financeiras, ao utilizar masivamente o sistema de titulización, foron o motor que acelerou o proceso de endebedamento; á vez que endebedaban á súa clientela, endebedábanse no mercado financeiro emitindo bonos hipotecarios. Para poder emitir eses bonos, debían outorgar hipotecas, e o proceso converteuse nun carrusel sen o necesario control polas Autoridades pertinentes. Este esquema, cando se veu abaixo, fundamentou o epicentro do que se chamou ?burbulla inmobiliaria?, cando realmente a burbulla era de débeda con desastrosas repercusións sobre a poboación [1].

A continuación presentamos unha serie de 27 vídeos (programas de formación audiovisuais e charlas) onde se explican a orixe, desenvolvemento e consecuencias das Titulizacións, especialmente a pandemia de desafiuzamentos que se produciron e se seguen producindo a causa delas.


https://youtu.be/3jesvnzcr2Y?list=PLvPz8q_7FTtq6vKSdMKWq7Qn77xbrh6ze

[1] Que é a titulización?, detalle do artigo publicado no sitio na rede da Asociación Hipotecadas Activas (AHA) | Ir a web.

|||||||||||||||||||