martes, 9 de setembro de 2014

A PAH consegue por primeira vez no Estado a modificación do índice de referencia dunha hipoteca de IRPH a Euríbor

Un afectado membro da PAH Barcelona que contraeu unha débeda hipotecaria co Banco Sabadell converteuse na primeira persoa no estado español en asinar unha modificación das condicións financeiras do seu préstamo hipotecario ao pactar co banco a substitución do tipo de interese de referencia da súa débeda do IRPH Entidades polo Euribor 1 e sen modificar os demais pactos e cláusulas da hipoteca.

A PAH quere resaltar esta nova vitoria do colectivo, xa que no mercado do crédito hipotecario do estado español existe un número de préstamos minoritario, aínda que dunha magnitude considerable, cuxo tipo de interese de referencia non é o Euribor senón o IRPH Entidades. Este índice, que se calcula como unha media dos tipos de interese que aplican os bancos, é opaco, non é auditábel, e non reflicte a situación actual do mercado.

O IRPH, ao ser un índice que está a valores moi superiores ao Euribor, provocou desafiuzamentos e causou que miles de familias endebédense moito máis do que estaban nun principio, xa que até agora os bancos só concedían refinanciamentos para as hipotecas que se rexían por este tipo de interese. O caso do noso compañeiro é o primeiro caso no estado español de que temos coñecemento (e esperamos que sexa o primeiro de moitos), no que un banco cede ás presións da plataforma e baixa o interese da hipoteca, sen modificar outras cláusulas, polo Euribor 1.

O obxectivo da Plataforma é a devolución do diñeiro cobrado de máis durante todos estes anos e conseguir que o IRPH desapareza por ser un índice influenciable debido aos intereses dunha das partes e en consecuencia opaco e abusivo; cabo agregar que moi recentemente o Banco de España negouse a facilitar a información que lle requiriu un xulgado donostiarra no contexto dunha demanda por aplicación de IRPH Entidades. Consideramos que todas as condicións que o IRPH non cumpre son requisitos básicos para garantir o acceso á vivenda.

Por iso, a PAH esixe que o IRPH Entidades sexa anulado de inmediato, e os intereses abusivos cobrados polas entidades como efecto da aplicación de calquera das variedades de IRPH sexan devoltos aos consumidores. As familias que perderon a súa vivenda por non poder facer fronte a hipotecas referenciadas ao IRPH deben ser resarcidas e os responsables desta estafa, os que a perpetraron e quen as toleraron, deben ser xulgados e condenados.

SI SE PODE !!

Enviado pola web estatal das PAHs. (afectadosporlahipoteca@gmail.com).
|||||||||||||||||