martes, 9 de setembro de 2014

A falta de datos referente ao procedemento de execución hipotecaria, pretende invisibilizar o drama dos desafiuzamentos e a vulneración sistemática do dereito á vivenda e os dereitos humanos

A PAH leva denunciando desde 2009 a falta de datos cuantitativos e cualitativos referente ao procedemento de execución hipotecaria e a clara intencionalidade de invisibilizar o drama dos desafiuzamentos e a vulneración sistemática do dereito á vivenda e os dereitos humanos. Reiteradamente denunciamos que non recoller datos estatísticos de calidade é unha decisión política que contribúe a invisibilizar os problemas.

Durante anos apenas habemos ter datos e agora temos, pero chegan tarde e mal. Temos datos do CGPJ, datos do INE e do Banco de España, pero estes non inclúen datos desglosados por criterios básicos como o perfil das familias, si hai menores, ou situación laboral. Os datos tampouco son desagregados por cidades, nin recollen datos relacionados sobre temas como a pobreza enerxética, o impacto na saúde ou a infancia.

Por iso, fai un ano publicamos o Informe de Urxencia Habitacional no Estado Español, resultado das 11.561 enquisas realizadas a persoas afectadas que habían contactado coa PAH durante os últimos dous anos, e foi o primeiro informe de ámbito estatal que recolleu datos de como afectan as ejecuciones hipotecarias á saúde, ou cales son as entidades que máis executan.

Froito da necesidade de ter datos cualitativos e dar luz ao impacto de procedemento de execucións hipotecarias, a PAH xunto co Observatorio DESC e en colaboración co proxecto MOVIBAR do Grupo EMIGRA da UAB (A mobilidade do alumnado e o seu impacto na escolarización na rexión metropolitana de Barcelona. Tipos, procesos e tendencias) e o proxecto europeo SOPHIE (Avaliación do impacto das políticas estructurales nas desigualdades en saúde), pon en marcha unha nova enquisa. Con esta enquisa pretendemos entender mellor como as dificultades relacionadas coa vivenda teñen implicacións para as crianzas e sobre a saúde destes e doutras persoas do fogar. Na enquisa recolleranse datos socio-demográficos, da vivenda, a situación habitacional, a alimentación, necesidades básicas, socio-económicos e farase especial énfases no tema da infancia e a saúde.

SI SE PODE !!

Enviado pola web estatal das PAHs. (afectadosporlahipoteca@gmail.com).

|||||||||||||||||||