luns, 14 de abril de 2014

A Plataforma "Stop Desafiuzamentos" do Barbanza e as oposicións xudiciais a execucións hipotecarias


Nos últimos seis meses xa foron presentadas máis dunha decena de oposicións xudiciais a execucións hipotecarias para desafiuzamentos da primeira vivenda, por parte dos letrados e auditores de contas que colaboran e forman parte da Plataforma "Stop Desafiuzamentos" do Barbanza. Unhas oito oposicións ante os xulgados de Ribeira e dous delas nos xulgados de Vilagarcía de Arousa, ao obxecto de instar, aos xuíces, a nulidade radical do préstamo executado por vicio no consentimento. De prosperar todas estas oposicións xudiciais supoñería un alivio, coa devolución de impórtelos económicos satisfeitos polo préstamo hipotecario, para as familias en proceso de desafiuzamento das súas vivendas habituais.

Desde as familias, ás que defende a Plataforma do Barbanza, entenden que as entidades financeiras teñen que aplicar unha serie de criterios que vulneran con bastante frecuencia e entre eles están que "poñerán o máximo coidado e dilixencia no estudo rigoroso e individualizado do risco do crédito hipotecario, non só no momento da súa concesión senón tamén continuamente durante a súa vixencia". Ademais preocuparanse de solicitar a documentación adecuada e facilitar toda a información económico-financeira que permita analizar a solvencia e capacidade de pago dos clientes e garantes (avalistas) para evitar as malas prácticas das entidades financeiras na concesión de préstamos hipotecarios, que é unha práctica demasiado habitual.

Nos escritos de oposición constátase a necesidade de conceder, por parte destas entidades financeiras, "prestamos responsables", cuns "criterios vinculados coa capacidade dos prestatarios para cumprir, en tempo e forma, sen depender dos avalistas, fiadores ou activos ofrecidos de garantía". Tamén tendo en conta uns "plans de pago realistas" e que en ningún caso a renda dispoñible, das familias, tras atender o servizo das súas débedas poderá supoñer unha limitación notoria para cubrir decorosamente os gastos de vida familiares do prestatario".

A Plataforma "Stop Desafiuzamentos" do Barbanza atópase con algúns casos sangrantes, como o que chegou fai unha semana, dunha familia da Pobra do Caramiñal, onde se solicita ao Xulgado número Uno de Ribeira a nulidade radical do préstamo executado por un flagrante vicio no consentimento dado que o feito de converter en prestatarios a uns adolescentes de 17, 18 e 19 anos vulnera todas as normas esixíbeis sobre a transparencia bancaria e obrigación de información. A circular 5/2012 do Banco de España, remitida a todas as entidades de crédito, obriga a estas á transparencia dos servizos bancarios e a responsabilidade na concesión dos préstamos, que as entidades financeiras non cumpren, na maioría das ocasións.

Saúdos cordiais.

Plataforma "Stop Desafiuzamentos" Barbanza

|||||||||||||