mércores, 17 de abril de 2013

O Partido Popular despexa a ILP

O Partido Popular anunciou o pasado martes a pechadura do debate sobre a ILP. O xoves, na comisión de economía, o Partido Popular votará en solitario a favor da súa proposta de reforma da lei hipotecaria. Na máis absoluta soidade. Sen aceptar as enmendas de ningún grupo político e, o que é máis preocupante para a democracia deste país, desoíndo unhas demandas que contan co apoio do 90% da poboación, unhas demandas de mínimos necesarias para non condenar á exclusión social para sempre, a miles de familias.

Ningunha maioría absoluta lexitima a violación sistemática de dereitos humanos.

A ILP pola dación en pago retroactiva, o aluguer social e a moratoria dos desahucios conta co aval de 1.402.854 firmas. Son demandas de mínimos, cuxo rexeitamento mostra unha preocupante ignorancia por parte do PP da realidade social na que se atopan centos de miles de persoas neste país.

A proposta de lei do PP desvirtúa por completo a ILP, non respecta o texto e volve ás súas medidas parciais, arbitrarias e insuficientes que exclúen á maioría groso da xente as persoas afectadas. Unhas medidas que xa se mostraron fracasadas. A súa proposta mostra un desprezo pola sentenza do TJUE, xa que non modifica o fondo do procedemento de execución hipotecaria, nin di nada dos centos de miles de procedementos xa realizados cunha lei ilegal que vulnera dereitos fundamentais. Condénanlles e sacrifican para sempre ao non aceptar ningún tipo de retroactividade efectiva. O texto feito público a semana pasada ofrece unha posibilidade teórica: que as familias paguen o 65% da débeda en cinco anos a partir da feita da poxa. Algo que, quen coñecemos o problema de cerca, sabemos que é inviable para o 99% das familias afectadas. Impide tamén que a inmensa maioría das persoas afectadas se acollan á paralización dos desafiuzamentos de vivendas habituais e non contempla ningunha medida significativa de impulso do aluguer social.

O que di a Sentenza do TJUE xa é de obrigado cumprimento para os xuíces españois. Con todo, o texto do PP persiste na ilegalidade vulnerando os dereitos das afectadas e xerando indefensión. Nada se introduce para mellorar a regulación, ao contrario, reduce a un mes o prazo para alegar cláusulas abusivas imponse á afectada a obrigación de alegar as cláusulas e de advertir o inicio do prazo, cando o xuíz de oficio debe aprecialas, de acordo coa xurisprudencia do TJUE. Xa que logo, é persistir na vulneración dos dereitos fundamentais das afectadas.

As propostas do PP supoñen unha operación de maquillaxe dos decretos De Guindos e Antidesahucios, cuxo fracaso xa se constatou.

Deste xeito, o texto do Partido Popular aboca ao caos social, económico e xurídico ao país. Negar o dereito a unha segunda oportunidade supón o caos social porque serán miles de persoas as que crerán que non teñen solución posible á súa situación. As propostas do PP nos abocan ao caos económico, porque un país non poderá saír da crise, si os seus cidadáns non saen dela, condenados á economía mergullada e a exclusión social para sempre. E conlevarán caos xurídico, porque si o Estado non tutela os dereitos das persoas afectadas, estas buscarán unha solución en xulgados, opción que acabará por colapsalos.

A estratexia do Partido Popular das últimas semanas de criminalizar a campaña de escraches, reprimir aos participantes, e poñer toda a súa estrutura ao servizo da difamación da PAH e o seu portavoz Ada Colau mostra unha actitude profundamente antidemocrática e a decisión de pechar o debate é a proba de que a súa intención non era outra que desviar a atención sobre un debate que vai máis aló da ILP hipotecaria e que pon de manifesto que a cidadanía poboación deixou de confiar nun goberno ilexítimo para garantir os seus dereitos. Fronte ao acoso da banca e a complicidade do goberno, a cidadanía terá que organizarse e auto tutelar os seus dereitos a través de movementos cidadáns como a PAH.

A decisión do PP de pechar o debate sobre a reforma da lei hipotecaria, rexeitando as propostas da ILP, e sen contar con outros grupos políticos nin coa cidadanía, mostra un perigoso descoñecemento da realidade social. Son un insulto á democracia, e unha mostra de como o poder político se atopa subxugado polos intereses da banca. Unha banca que afundiu o sistema económico e levounos ata esta crise.

O xoves a proposta de lei sairá da comisión de economía e chegará ao Senado, onde os senadores, desde o noso punto de vista, teñen a obrigación moral, política e democrática de presentar enmendas e reabrir un debate que o Partido Popular quere finiquitar.

Desde a PAH sabemos que, como sociedade, non podemos permitirnos o luxo de tirar a toalla. Por iso, seguiremos presionando ata o día da votación para que se introduzan as medidas que efectivamente darían unha solución á sangría dos desafiuzamentos.

Si o PP insiste en sacar adiante un proxecto tan claramente insuficiente, as PAH seguiremos actuando para facer o que non fai o goberno: defender os dereitos da cidadanía poboación fronte aos abusos da banca. Seguiremos parando desafiuzamentos, actuaremos para forzar negociacións cos bancos e lograr dacións en pago, recuperaremos vivendas baleiras en mans das entidades financeiras e inundaremos os xulgados de escritos para solicitar a nulidade de procedementos xa executados. A ILP ofrece a posibilidade de non xudicializar o conflito e non colapsar os xulgados, pero si o PP non nos deixa máis remedio, faremos o que debamos para defender os dereitos humanos. Hai vidas en xogo, aínda que parece que ao Goberno do PP dálle igual.

Rescatemos persoas, non bancos

¡SI SE PODE!

17 de Abril de 2013

O grupo promotor está formado por:
CCOO, UGT, Taula do terceiro Sector, Observatori DESC, Confacv, e Plataforma de Afectados pola Hipoteca.

Fonte: http://afectadosporlahipoteca.com/


|||||||||||||||