venres, 10 de marzo de 2017

En varias cidades da Galiza, como no resto do territorio do Estado, presentaron-se nos xulgados unha petición para que se paralicen todos o procedimentos relacionados con execucións hipotecarias deribadas da cláusula, agora declarada abusiva, de vencimento anticipado - En Ferrol, diante dos diferentes casos de desafiuzamento que ocupan a nosa atención, faremos a entrega o vindeiro martes 14 de marzo


EN RELACIÓN COA SENTENZA DO TXUE DO 26 DE XANEIRO SOBRE VENCEMENTO ANTICIPADO, E A RECENTE CUESTIÓN PREXUDICIAL QUE EXPUXO O TRIBUNAL SUPREMO AO PROPIO TXUE, SOBRE SE DEBEN ARQUIVARSE OU NON AS EXECUCIÓNS HIPOTECARIAS POR ESTA CLÁUSULA PRESENTE NO 99,99% DAS HIPOTECAS, E DESPOIS DE QUE AS AUDIENCIAS PROVINCIAIS DE XIRONA, BARCELONA, CASTELLÓ E MADRID, SOLICITASEN A SUSPENSIÓN DAS EXECUCIÓNS HIPOTECARIAS ATÉ QUE O TXUE RESOLVA... AGORA TAMÉN NA GALIZA, PRONUNCIO-SE A AUDIENCIA PROVINCIAL EN VIGO.

O pasado 7 de marzo, en varias cidades da Galiza, como no resto territorio do Estado, presentaron-se nos xulgados unha petición para que se paralicen todos o procedementos relacionados con execucións hipotecarias derivadas da cláusula, agora declarada abusiva, de vencemento anticipado. En Ferrolterra, Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra e a Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca de Ferrol e Comarca (PAH), diante dos diferentes casos de desafiuzamento que ocupan toda a nosa atención, faremos a entrega o vindeiro martes 14 de marzo, ás 11:30 da mañá, no Edificio dos Xulgados. Ao final do Comunicado vai o Kit elaborado pola comisión xurídica da PAH, adaptado á situación organizativa de Ferrolterra e traducidos á nosa lingua, para presentar nos xulgados, un dirixido ao Xuíz Decano e outro ao Servizo Común de Actos Notificacións e Execucións. Acompañamos tamén un escrito para enviar a Madrid, dirixido ao Consello Xeral do Poder Xudicial e outro escrito dirixido aos xulgados de primeira instancia, para que todas as persoas afectadas con proceso de  execución hipotecaria solicitando a nulidade da cláusula de vencemento anticipado e subsidiariamente a suspensión até que se pronuncie o TXUE (Tribunal de Xustiza da Unión Europea).

Comunicado Unitario

O Goberno Español é contrario ao dereito da Unión Europea, no sentido de que se opón ao dereito Comunitario, cando defende e mantén a lexislación coa prohibición a que os propios xuíces podan investigar as cláusulas abusivas nun contrato hipotecario. "Evidentemente, é unha cuestión retórica", non imos esperar máis a que o TXUE siga dando a razón ao movemento antidesafiuzamentos e polo dereito a unha vivenda digna e adecuada.

Os colectivos PAH/STOP da Galiza, como no resto territorio do Estado, poñemos-nos hoxe "Todas a Unha" presentando nos xulgados escritos de oposición, colectivos e individuais, esixindo a paralización de todos os procesos de Execución Hipotecaria en marcha.

A sentenza do TXUE do 26 de Xaneiro de 2017, sobre vencemento anticipado, e a recente cuestión pre-xudicial que expuxo o Tribunal Supremo ao propio TXUE, sobre se deben arquivarse ou non as execucións hipotecarias por esta cláusula presente no 99,99% das hipotecas, son o golpe definitivo a un sistema hipotecario inxusto, abusivo e, por tanto, ilegal.

Tras o repetido choque de trens entre a xustiza española e a comunitaria, despois das últimas 8 sentenzas do TXUE, que "legalidade" ten a lexislación hipotecaria española? Que norma impide ao Goberno lexislar que os xuíces deben examinar de oficio as cláusulas abusivas nos contratos hipotecarios pasados, presentes e futuros?

O TXUE aclárao: para os xuíces non hai unha norma que lles impida revisar de oficio as cláusulas abusivas, porque en realidade están obrigados a iso... E para o Goberno tampouco hai norma que lles impida propoñer leis acordes coa lexislación europea. Non permitiremos que a vontade política do goberno de quenda se converta no fiel da balanza.

Se as leis hipotecarias que ditaron os políticos neste país non son compatíbeis co dereito da Unión Europea, e o TXUE ratifícase nisto en cada sentenza ou pronunciamento: son compatíbeis estes políticos coa Unión Europea? Se o Dereito da Unión impón a un dos poderes do estado español, o xudicial, a protección ás persoas, non debe aplicar isto o poder lexislativo e, en consecuencia, o poder executivo, é dicir o goberno?

A lei debe ser a encargada de disuadir o delito, pero no terreo hipotecario isto non é así: o monopolio político/financeiro nin sequera permite que os xuíces investiguen, deixando ás persoas indefensas.

Di o TXUE que o xuíz debe determinar se as cláusulas dun contrato hipotecario actúan en detrimento das persoas, e se supoñen un desequilibrio importante entre os dereitos e obrigacións das partes do contrato. E sinala o carácter abusivo tanto da cláusula como dos prazos para recorrer.

ESIXIREMOS NOS XULGADOS QUE SE ARQUIVEN OS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN HIPOTECARIA!

SE PODE-SE!!

Colectivos PAH e STOP-DESAFIUZAMENTO da Galiza
---
Desde a Comisión Xurídica da PAH achegan-nos varios escritos que compoñen o "KIT do Vencemento Anticipado", segundo o acordado na última Asemblea Estatal celebrada en Madrid.

O Kit elaboraron-no para que podamos utilizalo na acción programada para este mes de Marzo nos Xulgados de todo o Estado, así como para que se pendure na web como documentos útiles.

O Kit do vencemento anticipado compoñen-no catro escritos:

1) Un escrito para que como PAH/STOP (É dicir, a idea é presentar un único escrito) solicitemos ao Xuíz Decano dos Xulgados da nosa localidade que se reúna con todos os xuíces para informar-lles de que desde a PAH esiximos a nulidade da cláusula de vencemento anticipado de todas as execucións hipotecarias e subsidiariamente a suspensión cautelar de todos os procedementos de execución hipotecaria até que o TXUE volva pronunciarse sobre as cuestións prexudiciais suscitadas polo Tribunal Supremo. | Acceder/Baixar.

2) Un escrito para que como PAH/STOP (Igualmente a idea é presentar un único escrito) solicitemos ao Servizo Común de Actos Notificacións e Execucións dos Xulgados da nosa localidade a suspensión inmediata de todos os lanzamentos derivados de procedementos de execución hipotecaria até que se decrete a nulidade da cláusula de vencemento e subsidiariamente, até que se pronuncie o TXUE sobre as cuestións pre-xudiciais suscitadas polo Tribunal Supremo. | Acceder/Baixar.

3) Un escrito para que como PAH/STOP (Un único escrito) solicitamos ao Consello Xeral do Poder Xudicial para que traslade a todos os órganos xudiciais nosa petición de aplicación directa das sentenzas do TXUE e acorden todos os organismos xudiciais a nulidade da cláusula de vencemento anticipado e subsidiariamente a suspensión até que se pronuncie o TXUE sobre as cuestións suscitadas polo Tribunal Supremo. | Acceder/Baixar.

4) Un escrito xudicial para que tod@s os afectad@s que teñamos unha execución hipotecaria presentemos no Rexistro dos Xulgados da nosa localidade (Independientemente de que teñamos avogad@ e procurador/a) solicitando a nulidade da cláusula de vencemento anticipado e subsidiariamente a suspensión até que se pronuncie o TXUE. Este escrito é para que o presente todo o mundo que teña un procedemento de execución hipotecaria. Recomendamos que os que teñan avogado e procurador avisen ao seu avogad@ de que van presenta-lo, pois o normal é que o Xulgado logo no-lo devolva para que o presentemos a través do nos@ avogad@, igualmente pasará cos que non teñamos aínda avogad@ no procedemento e entón teremos que pedir-lo para volver presentalo asinado por avogado e procurador. | Acceder/Baixar.
_________