mércores, 25 de maio de 2022

Proposta de Moción en defensa da vivenda pública, promovida polo Movemento Galego pola Vivenda Pública𝗗𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗼 𝗠𝗼𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗴𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗮 𝗩𝗶𝘃𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗣𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻𝗵𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗱𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮, 𝘅𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲́ 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗼 𝗳𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗺𝗲𝘀𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗲𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗶𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗻 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶́𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹. 𝗔 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗮𝘀 𝗻𝗼𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘀:

AO PLENO DO CONCELLO DE ___________________________________________________

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A vivenda é hoxe, si non o máis importante, un dos máis importantes factores de exclusión social.

Ano tras ano hai en Galiza centos de desafiuzamentos que son centos de dramas persoais que afectan máis aos colectivos máis vulnerables.

É tamén un dos factores, xunto coa precariedade laboral que explican as dificultades da xente moza para emanciparse e iniciar proxectos vitais autónomos.

Si no 2008 o pinchado da burbulla inmobiliaria foi debido ao mercado bancario das hipotecas, a crise da vivenda actual é debida á burbulla dos alugueiros que levan subindo continuamente nos últimos anos, concretamente un 25% nos últimos 5 anos nas principais cidades galegas.

Esta burbulla non é máis que o resultado de medidas concretas que os gobernos tomaron para facer atractivo o investimento no mercado inmobiliario xunto coa ausencia de políticas públicas de vivenda.

Esta espectacular suba dos prezos da vivenda é unha transferencia directa de rendas da clase traballadora a unha clase rentista liderada por bancos e fondos voitre e supón unha enorme perda de poder adquisitivo da xente do común.

Ante a imposibilidade de acceder a unha hipoteca e mesmo a un alugueiro no mercado libre moitas persoas están a demandar vivenda pública con prezos sociais, algo que podería servir, ademais de darlle solución a moita xente, para regular os prezos do mercado libre.

A pesar de ser coñecedora desta realidade, as administracións desoen as peticións das máis de 11.000 solicitudes que están a demandar no Rexistro Oficial unha vivenda pública.

Dende a chegada do PP ao goberno galego a Vivenda de Protección Oficial de Promoción Pública frearon en seco.

Así, pasouse de iniciar 2.965 vivendas en 2010 a unha media anual de 67 vivendas de protección nos últimos 6 anos, unha cantidade a todas luces insuficiente para dar solución ás demandas da cidadanía dun dereito tan básico.

A vivenda pública propiedade da Xunta de Galicia está estancada dende hai moitos anos e non se percibe ningunha intención, a pesar da gravidade da situación, do goberno galego de mudar a tendencia.

Pero os concellos tampouco asumen a súa responsabilidade e brillan pola súa ausencia os concellos nos que se aposte por políticas públicas de vivenda que garantan o dereito constitucional a unha vivenda digna.

Este Concello é un exemplo, a vivenda pública está ausente da xestión do noso municipio.

Temos que soportar ademais que despois de rescatar os activos tóxicos inmobiliarios dos bancos, asumindo unha débeda que pasa a ser pública de 35.000 millóns de euros, estas vivendas non se utilicen para crear ese parque de vivenda pública imprescindible para dar solución a miles de persoas, sobre todo mozas, e para regular os prezos dun mercado desbocado.

Isto é unha estafa para os que demandan vivenda a través do Rexistro Oficial, para os que xa non a demandan por esa canle porque xa non confían en que por esa vía chegue solución, e para a cidadanía que sofre as consecuencias dunhas políticas enfocadas ao negocio e non a defender o dereito á vivenda.

Neste contexto de suba intolerable da inflación o incremento dos prezos da vivenda é unha ameaza que empuxa a moita xente á pobreza e exclusión social.

Urxe tomar medidas que aposten polos dereitos das persoas e se abandonen as que apoian a vivenda como negocio especulativo.

Por iso o Grupo Municipal do _________________________ propón o seguinte acordo plenario:

O Concello de ________________________ :

1) Comprométese a elaborar e aplicar un plan municipal de vivenda pública que estimule o incremento/creación dun parque público de vivenda cos obxectivos de dar solución ás persoas que non teñan garantida unha vivenda digna no mercado libre e tamén como elemento regulador dos prezos no municipio.

2) Demanda á FEGAMP, e á Xunta de Galicia a que en coordinación con este Concello se sumen a este plan e apoien a aposta pola vivenda pública de tal xeito que se satisfaga cando menos a demanda que consta no Rexistro Oficial de Demandantes e coa conseguinte territorialización.

3) Esixe ao Goberno español que dispoña das vivendas pertencentes á SAREB para incorporalas ao parque público de vivenda en alugueiro social.

4) Comprométese a aplicar políticas fiscais que graven a vivenda baleira de grandes posuidores.

5) Procurará anticiparse ás situacións de desafiuzamento para evitalas, pero en última instancia garantirá alternativa residencial a calquera veciña ou veciño que sufra un desafiuzamento.

𝗦𝗲𝗻 𝗺𝗮́𝗶𝘀, 𝗮𝗴𝗮𝗿𝗱𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗻𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗮𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗶𝘁𝗮! 𝗦𝘂́𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗼𝘀𝗰𝗼!!

Texto da Moción en diferentes formatos: pdf | docx | odt |


MOVEMENTO GALEGO POLA VIVENDA PÚBLICA

movgalegopolavivendapublica@gmail.com

https://www.facebook.com/MovGalVivenda/

https://mobile.twitter.com/MovGalVivenda/
---