xoves, 31 de xullo de 2014

O concelleiro de Servizos Sociais da Coruña identifica como única solución para as dúas mulleres enfermas en risco de desafiuzamento que se poñan “a buscar unha vivenda barata”

Bon serán a todas e todos,

Ás 7.30hrs. da mañá de hoxe dous integrantes do STOP Desafiuzamentos A Coruña  acompañaron á muller de 33 anos residente nos Mallos que se atopa en risco de ser desafiuzada xunto ca súa nai a unha reunión co concelleiro de Servizos Sociais. O motivo deste estraño horario foi, segundo nos dixeron onte, que Miguel Lorenzo tiña a axenda moi ocupada. Iso si, de repente deberon de cancelarlle ducias de compromisos, porque vinte minutos despois de que rematara a reunión connosco, baixou xunto co resto de traballadoras a tomar o café, que para almorzar si que é capaz de sacar un oco a horas máis razoábeis...

Nesta xuntanza, dunha hora aproximada de duración, puidemos comprobar como, logo de que pasara máis dun ano dende o caso de Aurelia Rey, e mesmo tras recoñecer o concelleiro de Servizos Sociais que sabe da sentencia emitida recentemente polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos sobre a obrigatoriedade institucional de proporcionar alternativas habitacionais a quenes están en risco de perder o seu fogar,  a posición de Miguel Lorenzo segue a ser a mesma: rexeitar a posibilidade de xestionar unha vivenda a aquelas persoas que se acoden á concellaría comunicando que van ser desafiuzadas e teñen a rúa  como única alternativa.

Se ben a reunión mantívose nun ton correcto, Lorenzo sinalou como única solución para o caso desta compañeira enferma de fibromialxia e a súa nai –afectada por trastornos psiquiátricos e cun 65% de minusvalía, depende da filla as 24hrs. do día-,  que se poñan pola súa conta a buscar un piso barato. Iso si, como A Coruña é unha das cidades cos alugueiros máis caros do Estado, Lorenzo suxeriulles que se vaian a algún lugar da “área metropolitana” –quizais porque así, con un pouco de sorte para el, acaban noutro concello e xa non dependen da  Concellaría de Servizos Sociais da Coruña...-.

Segundo o concelleiro, no caso de que estas mulleres atoparan unha vivenda “barata”, logo xa se miraría se habería posibilidades de parchear a súa existencia a base de “complementos económicos” desligados entre si, tales como o Banco de Alimentos ou o programa de comida a domicilio, dando por satisfactorias alternativas moi afastadas da estratexia de inclusión social integral que se supón debe de ter un concello en pleno século XXI.

De feito, parece que a Miguel Lorenzo todo lle vale.... Malia a asegurarnos que o Concello só ten unhas 90 vivendas de alugueiro social en toda a cidade dispoñíbeis para este tipo de situacións, e atoparse todas ocupadas neste momento e con lista de espera, remarcou que o orzamento da Concellaría aumentou para as “axudas de emerxencia”, e valorou que a atención ás persoas en risco de exclusión social é totalmente correcta e non están colapsados -pese a haber na actualidade uns 3.500 coruñeses e coruñesas agardando pisos de alugueiro social do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)-. Neste sentido, tamén reiterou que non coñece que exista dificultade ningunha para tramitar a RISGA a quen a pida e cumpra os requisitos. Ámbalas dúas afirmacións falan por si soas do afastado que o señor Lorenzo se atopa da realidade social desta cidade.

Ademais, cando na xuntanza se lle propuxo a opción de constituír un parque de vivendas sociais integrado por parte das 20.000 baleiras neste momento na cidade, tivo a hipocrisía de valoralo como unha boa idea e propoñernos que falemos “con algún partido político” para que leven unha moción ao Concello, como se el mesmo non pertencera ao Partido Popular que goberna na Coruña, e obviando que precisamente o seu partido conta ca maioría absoluta necesaria para aprobar este tipo de iniciativas, así como para rexeitalas cando o propoñen outros grupos políticos locais.

Polo tanto, neste momento, a única alternativa institucional destas dúas mulleres enfermas e en risco de desafiuzamento é agardar pola resolución do IGVS ao respeito da súa solicitude de vivenda pola vía de urxencia, unha alternativa que, lamentabelmente, xa fallou en casos como o desafiuzamento de Elisabeth Sanlés.

Pola nosa banda, queremos remarcar unha vez máis unha realidade que, por moi obvia que sexa, parece non querer ser recoñecida por persoas como o concelleiro de Servizos Sociais, cargos políticos responsábeis de velar polo cumprimento dos dereitos sociais xestionando os orzamentos públicos: os desafiuzamentos non son inevitábeis, as persoas desafiuzadas non son culpábeis, e hai  construídas vivendas de sobra para cubrir as necesidades  da poboación –a nivel galego hai arredor de  300.000 vivendas baleiras segundo cálculos do Instituto Nacional de Estadística (INE)-.

O problema é que dende as institucións públicas o que se está a protexer non é o dereito da cidadanía a unha vivenda digna -recollido na propia Constitución-, senón á especulación inmobiliaria e financiera argüída por entidades bancarias estafadoras ca connivencia de representantes políticos corruptos enriquecidos á costa da burbulla inmobiliaria.

Moitas grazas pola vosa atención.

Saúdos!

STOP Desafiuzamentos A Coruña
--
@desahuciocoruna
Blog: stopdesahuciosacoruna.blogspot.com
Facebook


||||||||||

xoves, 24 de xullo de 2014

Ante a nova sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, sobre a modificación lexislativa hipotecaria española, ás PAHs, esixen a aplicación inmediata das medidas da ILP

Nova sentenza do TJUE: a PAH esixe a aplicación inmediata das medidas da ILP

O pasado venres, o TXUE ditou unha nova sentenza que volve poñer en evidencia ao goberno español. O TXUE establece que a actual lexislación hipotecaria viola os dereitos fundamentais das persoas, e deixa ao debedor hipotecario nunha situación de desigualdade e indefensión. A sentenza obriga, de novo, ao goberno do PP a modificar a lexislación, neste caso a Lei de Enxuizamento Civil.

Esta sentenza coincide co motivo 5º do Recurso de inconstitucionalidade redactado pola PAH contra a Lei 1/2013 que denunciaba a violación dos artigos 14 e 24 da Constitución española de 1978 : "Todos somos iguais ante a lei, todos temos dereito a tutela efectiva dos xuíces e tribunais, sen que poida producirse indefensión".

Xa que logo, e como advertía a PAH, a lei do PP é ilegal e vulnera os dereitos humanos. Unha nova vitoria da cidadanía organizada que volve deixar ao goberno do PP e á banca criminal en evidencia.

Todos estes pasos non se produciron sen o traballo continuado e solidario de miles de persoas que se deixaron a pel desinteresadamente, sen as campañas de desobediencia civil que permitiron a autotutela dos nosos dereitos en momentos límite e sen o apoio incontestábel do conxunto da poboación que recolleu a PAH durante os últimos anos. Sen a forte mobilización social organizada en torno aos desafiuzamentos e as execucións hipotecarias tampouco fose posible que os estamentos xudiciais situásense a favor dos DDHH.

Fai xa máis dun ano que a PAH presentou unha Iniciativa Lexislativa Popular, avalada por case un millón e medio de firmas. Quen realmente queiran terminar cos desafiuzamentos e garantir o dereito á vivenda só deben escoitar as demandas da cidadanía que durante os últimos anos non só fixo propostas lexislativas, senón que as defendeu día a día xogándose incluso a súa integridade física, parando desafiuzamentos, arrincando dacións e alugueres sociais aos bancos e denunciando aos responsables do sufrimento de miles de familias a través da campaña de escraches. Mentres tanto a única resposta do goberno foi menosprezar o clamor da rúa, culpabilizar ás vítimas desta estafa, multar aos que se manifestaban pacificamente denunciando aos culpables e agredir ás persoas que se concentraban nas portas das casas para impedir uns desafiuzamentos que, ademais de ilexítimos, son ilegais. Como repetimos desde fai 5 anos, cando se producen violacións de DDHH, desobedecer as leis inxustas e sinalar aos responsables políticos que as redactan e aplican convértese nun deber de toda a cidadanía.

Tras este novo varapalo xudicial, ao goberno do Partido Popular non lle queda outra opción que aprobar as medidas que a PAH vén demandando a través da ILP: paralización dos desafiuzamentos, dación en pago retroactiva e aluguer social das vivendas baleiras en mans dos bancos. Trátase de algo moi sinxelo, dar unha solución rápida, efectiva e posible á situación de urxencia habitacional que vive a nosa sociedade.

Non é o momento de volver andar un camiño xa percorrido. É o momento de facer cumprir por parte dos representantes políticos un mandato claro e conciso. As Plataformas de Afectados pola hipoteca esixe, a todos e a cada un dos partidos que se sintan defensores dos DDHH e da democracia, que lexislen pola vía de urxencia a ILP da PAH e garántase, dunha vez por todas, o dereito a unha vivenda no noso país. Trátase dunhas medidas de mínimos, de sentido común e que están avaladas por unha esmágante maioría social.

Para rematar, e en aplicación da sentenza do TXUE, esiximos que se paralicen todos os procesos de execución hipotecaria en curso ata que se modifiquen as leis vixentes para adaptalas a unha normativa acorde cos dereitos humanos.

A cidadanía manda e os gobernos teñen que obedecer

Vainos a vida niso

Enviado polas PAHs o 24 de julho de 2014 10:07

|||||||||||||||||||

martes, 22 de xullo de 2014

Alerta por posíbel caso de desafiuzamento na Coruña

Boa tarde a todas e todos,

Dende STOP Desafiuzamentos A Coruña queremos facer pública a situación dunha compañeira de trinta e tres anos que está en contacto connosco dende comezos de ano, e á que lle vén de chegar fai unhas semanas unha sentencia firme de desafiuzamento executábel en calquera momento.

Ela vive ca súa nai nunha vivenda sen contrato –situación legalmente denominada “en precario”[1]- e, a pesares de estar enferma de fibromialxia, é a encargada de coidar á súa nai as  24 horas –diagnosticada de demencia e trastornos psiquiátricos, e cun 65% de minusvalía-, polo que, inda se se lle dera a improbábel circunstancia de atopar traballo, tampouco se podería incorporar ao mesmo, xa que a súa nai depende totalmente dela -como confirma un informe expedido pola área de neuroloxía do CHUAC fai apenas unhas semanas-. A día de hoxe ámbalas dúas sobreviven como poden coa pensión de discapacidade da nai (365'90 €/mes).

Esta compañeira leva varios meses dando tódolos pasos posíbeis para evitar verse na rúa: mantivo alomenos catro entrevistas con Servizos Sociais –as citas concédense con tanto tempo de demora que non lle foi posíbel reunirse máis veces-; fai xa meses que pediu unha valoración de dependencia para a súa nai na Oficina Municipal de Dependencia, Maiores e Discapacidade -da que inda non lle deron resposta pese a urxencia do seu caso-; apelou ao Convenio entre Xunta, Concellos e Poder Xudicial testemuñando a situación de vulnerabilidade social que atravesa sen que a Consellaría de Benestar Social nin os Servizos Sociais do Concello deran resposta algunha ao respeito; solicitou unha vivenda social ao Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS-Xunta de Galicia) polas dúas vías existentes, a ordinaria e a directa, obtendo no primeiro caso unha resposta estándard confirmándolle a súa inscrición e, no caso da solicitude de adxudicación directa, carecendo inda a día de hoxe de resposta algunha pese a tela solicitado fai xa varias semanas e ter este procedemento a consideración de “urxente”.

Ademais, até o dagora a súa experiencia cos Servizos Sociais do Concello da Coruña e, concretamente, ca súa asistenta social de referencia, está resultando totalmente improdutiva e desgastante a nivel emocional, xa que apenas lle proporcionan información, non lle están prestando apoio e, pese a tratarse dos Servizos Sociais, non amosan ningún tipo de empatía coa súa situación, un escenario perfectamente correspondente ca deixadez  e inoperancia que o Concello da Coruña amosa na súa xestión das garantías mínimas contra a exclusión social que vimos denunciando dende fai tempo, e tristemente acorde tamén cas máis de duascentas queixas sobre os Servizos Sociais galegos trasladadas o pasado ano 2013 ao Valedo do Pobo.

De feito, dende STOP Desafiuzamentos A Coruña estamos asistindo con grande preocupación a certas reaccións do persoal dos Servizos Sociais, e temos a certeza de que esta grave circunstancia estase a dar con máis usuarias, xa que son varios os casos dos que nos teñen informado nas asambleas que o noso colectivo realiza periodicamente.

No caso desta compañeira, nunha grave situación de vulnerabilidade social recoñecida, a traballadora social asignada, en lugar de tratala como unha persoa con dereitos, está a exercer sobre esta muller unha posición de control e superioridade, actitude que revela unha total falta de profesionalidade por parte dunha persoa cuxa función é apoiar a quenes se atopan en situación de vulnerabilidade social. Chegou a chamala por teléfono para reprendela e culpabilizala, e mesmo lle dixo que por qué non marchaba para Uruguay, país onde naceu, comentario que, canto menos, temos que cualificar de xenófobo.

Na actualidade, dende STOP Desafiuzamentos A Coruña estamos apoiándoa e acompañándoa nos pasos administrativos que está a dar, e parte deste arroupamento é tamén visibilizar o seu caso, non só por ela, senón porque a súa situación é extensible ós milleiros de persoas que sofren a indiferenza da Administración á hora de garantir os seus dereitos. Cómpre lembrar que cada mes 150 familias galegas perden a súa casa,  e que máis de 100.000 familias atópanse en risco de exclusión social ao teren a tódolos seus membros no paro -un 23,2% da poboación galega xa perdeu o seu traballo por culpa da estafa financieira auspiciada pola corrupción política-, ademais, segundo datos da Rede Europea contra a Pobreza, xa no ano 2011 case 700.000 galegas e galegos eran considerados persoas pobres, estando o goberno da Xunta do PP máis preocupado polos seus casos internos de corrupción que por atallar esta situación de emerxencia cidadá.

Onde está a Administración pública para facer fronte a esta gravísima situación social? Polo dagora a súa actitude ubícase nos axiomas da apatía total e as solucións miserentas. Iso si, cartos para as elites financieiras hai abondo, xa que segundo datos do Banco de España, dende o ano 2009 os Gobernos do PSOE e do PP derivaron 61.495 millóns de euros de cartos públicos para subministrar ás entidades bancarias que crearon esta crise, praxe antisocial na que persisten, xa que fai apenas uns días que o goberno do Estado do Partido Popular procedeu á maior venda dunha carteira de crédito hipotecario rexistrada até o momento en Europa.  Mentras tanto, só nos primeiros tres meses de ano iniciáronse no Estado español 20.000 procesos de desafiuzamento no marco dunha lexislación urbanística totalmente abusiva condenada dende as institucións europeas.

A nivel local, na nosa cidade máis de 3.500 persoas son demandantes de vivenda do Insitituto Galego de Vivenda e Solo, sen que o Concello se inmute nin moito menos tome medidas para xestionar o parque de vivendas baleiras da cidade, que suma a escandalosa cifra de 20.000 -120.000 en toda a provincia-, ao tempo que non dubida en gastar en festas 22 millóns de euros, case 7 millóns máis que o orzamentado para Servizos Sociais. Por iso asistimos a situacións inhumanas, vergoñentas para un país que se diga minimamente desenvolvido a nivel social, nas que persoas como esta compañeira cuxo caso damos a coñecer hoxe, enferma e ca súa nai tamén enferma, estean a punto de acabar na rúa.

Esta muller está realizando un grandísimo esforzo para poder salvar a súa nai e a ela mesma de acabar nunha situación de total indixencia, dende STOP Desafiuzamentos A Coruña instamos ás institucións locais e da Xunta a corresponder a esta compañeira asumindo a súa responsabilidade institucional, é dicir, mobilizando inmediatamente tódolos recursos posíbeis deste suposto “Estado de Benestar”.

De non ser así, o vindeiro mes de setembro o goberno corrupto do Partido Popular da cidade da Coruña voltará ser coñecido novamente en todo o Estado por engrosar a súa lista de despropósitos antihumanitarios, encetado co desafiuzamento da anciá Aurelia Rey no marco do mobbing inmobiliario e a lacra de exclusión clasista urbanística coñecida como “xentrificación”, e continuada ca militarización das rúas para botar do seu fogar a unha muller con tres fillos e fibromialxia, como foi o caso de Elisabeth Sanlés.

Moitas grazas pola vosa atención

[1]Denomínase “precaria” aquela situación de feito que implica a utilización gratuita dun ben alleo,  inda que se atope a falta de título que xustifique o goce da posesión.

STOP Desafiuzamentos A Coruña
--
@desahuciocoruna
Blog: stopdesahuciosacoruna.blogspot.com
Facebook

||||||||||

O Tribunal de Xustiza da UE falla contra a Lei Antidesafiuzamentos do PP - Considera que a lexislación española viola os dereitos fundamentais e obriga a modificala - O debedor está en inferioridade de condicións respecto ao banco ao non poder recorrer para lograr a suspensión da execución hipotecaria


A Lei Antidesafiuzamentos que aprobou en solitario o PP fai 14 meses vai en contra os dereitos fundamentais dos cidadáns. Así o establece unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) ao considerar que a lexislación española viola o artigo 47 da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, que consagra o dereito á tutela xudicial efectiva de todos os cidadáns.

O fallo do TJUE, con data de 17 de xullo, considera que a lei española (1/2013) coloca nunha situación de inferioridade ao debedor respecto do banco. No caso de que un xulgado do mercantil dá a razón á persoa hipotecada fronte á entidade porque considera que se aplicou unha cláusula abusiva e suspenda a execución dunha hipoteca, o banco pode recorrer en apelación. Pero si o xuíz sentencia a favor do banco, o debedor non pode recorrer en segunda instancia para solicitar esa suspensión da execución hipotecaria. Só si ao final o xulgado do mercantil dá a razón á persoa hipotecada, esta recibirá unha indemnización, pero xa perdería a súa casa.

A Lei 1/2013 de medidas para reforzar a protección ás debedoras hipotecarias, reestruturación de débeda e aluguer social modificou a Lei de Enxuizamento Civil do ano 2000 en materia de execución hipotecaria. Agora, o Tribunal de Xustiza da UE considera que a lexislación española contradí a Directiva 93/13/CEE do Consello de 5 de abril de 1993. Esta, no apartado 1 do artigo 7, establece que "os estados membros velarán porque, en interese dos consumidores e dos competidores profesionais, existan medios adecuados e eficaces para que cese o uso de cláusulas abusivas en contratos celebrados entre profesionais e consumidores".

Por extensión, o TJUE establece que a Lei Antidesafiuzamentos española viola igualmente o artigo 47 da Carta de Dereitos Fundamentais que establece que "toda persoa cuxos dereitos e liberdades garantidos polo Dereito da Unión sexan violados, ten dereito a tutélaa xudicial efectiva, respectando as condicións establecidas no presente artigo". O Goberno verase obrigado, xa que logo, a reformar a Lei de Enxuizamento Civil, por ser a lei de procedemento na que introduciu modificacións a Lei 1/2013.

O TJUE fallou en marzo de 2013 que a lexislación española era "abusiva", en resposta a unha cuestión dun xulgado de Barcelona polo caso dun obreiro marroquí que fora expulsado da súa casa en Martorell. O Executivo levou a cabo un mes despois unha reforma que non foi apoiada por ningún grupo da oposición e suscitou un forte rexeitamento na PAH. A Plataforma había promovido unha Iniciativa Lexislativa Popular cun millón e medio de firmas, que incluía a dación en pago, e que os redactores da lei ignoraron.

Próximos fallos

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea interveu esta vez a solicitude da Audiencia de Castellón, que suscitou unha cuestión prexudicial polo litixio dunha parella co BBVA. Os xuíces de Castellón querían coñecer o posicionamento do TJUE antes de fallar e suscitaron un procedemento acelerado. Segundo fontes xurídicas, o TJUE ten polo menos outras 16 cuestións prexudiciais doutros tantos tribunais españois aínda por resolver.

A Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) celebra o fallo do TJUE porque considera que "recoñece a vivenda como ben de consumo de necesidade básica, de maneira que nos pon un pouco máis perto do recoñecemento da vivenda como dereito fundamental", en palabras dun os seus avogados, Rafa Mayoral.

A PAH presentou un recurso de inconstitucionalidade contra a Lei Antidesafiuzamentos e Mayoral considera que o fallo do TJUE coincide con algúns dos argumentos presentados en devandito recurso, o que podería afectar á decisión do Tribunal Constitucional.

Publicado por Pedro Águeda no xornal dixital 'El diario' | 18.07.2014.
Máis sobre o autor: http://www.eldiario.es/autores/pedro_agueda/

Foto: 'Abrazo tras o desafiuzamento', de Germán Caballero cedida polo artista.

---------

Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra | Está Adherida ás PAHs (17.03.2013) e forma parte da Coordinación Galega de STOPs e PAHs.

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

Páxina no facebook:
Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra
https://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosDeFerrolTerra

Local:
Avda. Castelao S/N.
Local de Arméria Soc. coop. Galega
Traseira do Mercado Municipal de Caranza
1406-Ferrol

||||||||||||||||

mércores, 9 de xullo de 2014

Acompañamento popular ás compañeiras xulgadas polo desafiuzamento de Aurelia Rey - Manifestación na Coruña o Sábado 12 de Xullo


Acompañamento popular ás compañeiras xulgadas polo desafiuzamento de Aurelia Rey

Bon serán a todas e todos,

O 18 de febreiro do ano 2013 a cidade da Coruña demostrou que as redes comunitarias baseadas na solidariedade, conciencia, empatía e afectos son as armas máis fortes para facer fronte á "inxustiza lexislada". Naquel día, centos de persoas concentrámonos na rúa Padre Feijoo e freamos o desafiuzamento de Aurelia Rey.

Mañá, xoves 10 de xullo, dúas compañeiras e un compañeiro serán xulgadas polo simple feito de terlles solicitado o número de placa a un policía que previamente lles pedira o seu número de DNI. No actual contexto de criminalización gubernamental da solidariedade e terxiversación capitalista dos valores humanos máis fundamentais, estas persoas foron acusadas dun "delito" consistente en “obstaculizar a rúa e o paso de vehículos”, sen que a día de hoxe se teña nin sequera concretado o tipo delictivo referido -malia a ter sido solicitado fai meses como “cuestión previa” por parte das avogadas das persoas afectadas-.

Para denunciar esta situación de abuso, visibilizar a represión á que nos teñen sometidas e arroupar a estas compañeiras, concentrarémonos mañá a partir das 09:30hrs. diante dos xulgados da Praza Monforte (A Coruña). Porque se tocan a unha, tòcannos a todas.

Manifestación na Coruña o Sábado 12 de Xullo

Asemade, o vindeiro SÁBADO 12 de XULLO animamos a toda a cidadanía a participar na manifestación que partirá ás 20.00hrs. dende a Praza de María Pita baixo o lema REPRÍMENNOS A NÓS PARA ASUSTARTE A TI, convocada co obxectivo de visibilizar a violencia represiva que o Partido Popular está a empregar contra as persoas e colectivos que denunciamos publicamente a destrución dos máis elementais dereitos humanos e sociais que está a executar o goberno do Estado.

PLATAFORMA CONTRA A REPRESIÓN - A CORUÑA

Acompañamento xuízo
                   DATA
HORA
LUGAR
Xoves
10
xullo

09.30hrs.
Xulgados da Praza Monforte
(A Coruña)
   
MANIFESTACIÓN REPRÍMENNOS A NÓS PARA ASUSTARTE A TI
DATA
HORA
PUNTO DE SAÍDA
Sábado
12
xullo

20.00hrs.
Praza de María Pita
(A Coruña)

||||||||||||||||||